Handicraft Training Application


Membership Code (required)

नाम (required)

पिता / पति का नाम (required)

लिंग (required)
पुरुषस्त्री

मोबाइल नंबर (required)

Your Email

पूरा पता (required)

जाति (required)

जन्म तिथि (required)

शैक्षणिक योग्यता (required)

ट्रेनिंग प्रोग्राम (required)

कार्य क्षेत्र (required)

अभ्यर्थी का फोटो अपलोड करे

हाईस्कूल मार्कशीट अपलोड करे

इंटरमीडिएट मार्कशीट अपलोड करे

अन्य डॉक्यूमेंट को ज़िप करके अपलोड करे


Print Member ID Card